Služby

V naší ordinaci Vám nabízíme komplexní vyšetření a ošetření metodami a dle principů Tradiční čínské medicíny.

 

Vyšetření provádím dotazovánímpohledem, diagnostikou jazyka a pulzu.

 

Diagnóza dotazováním je založena na základním principu, že symptomy a projevy odrážejí stav vnitřních orgánů a drah. Pojetí symptomů a projevů v čínské medicíně je širší než v západní medicíně.

Dotazování ve specifickém smyslu se zaměřuje na identifikaci převládajícího disharmonického vzorce (disharmonický vzorec = syndrom), a to za použití libovolné metody identifikace syndromů, například podle vnitřních orgánů, podle drah, podle čtyř vrstev atd. 

Vyšetření dotazováním v obeném smyslu je rozhovorem mezi lékařem a pacientem s cílem

zjistit, jak vznikly projevující se problémy a získat informace o životních a pracovních podmínkách

pacienta a jeho citovém (psychickém), fyzickém (tělesném) a rodinném (duchovním) prostředí.

Smyslem zkoumání těchto aspektů pacientova života je najít nakonec příčinu nebo příčiny nemoci,

spíše než identifikovat syndrom; nalezení příčin nemoci je důležité pro to, aby se pacient a lékař

mohli ve vzájemné spolupráci pokusit takové příčiny odstranit nebo minimalizovat. Jedná se

komplexní nazírání na Váš zdravotní stav jako na souhrn všech složek Vaší bytosti.  

 

Ošetření 
  • fytoterapie - bylinné směsi
  • ovlivňování drah - práce s akupunkturními body
  • masáže TUI-NA
  • baňkování
  • moxa
  • dietetika dle TČM
  • esenciální léčení
  • cvičení čchi-gong a tai-chi

 

   


Ošetření a vyšetření terapeutkou TČM  

 Poskytuji léčebně-preventivní péči pro děti i dospělé.

Ordinační hodiny

Snažím se Vám být k dispozici co nejčastěji. Po domluvě je možné vyšetření  podle Vašich časových potřeb.