Vyšetření a ošetření terapeutkou TČM 

 

Nabízím Vám komplexní péči metodami a podle principů Tradiční čínské medicíny.

 

Vyšetření provádím dotazovánímpohledem, diagnostikou jazyka a pulzu.

 

Diagnostika dotazováním je založena na základním principu, že symptomy (příznaky) a projevy těla odrážejí stav vnitřních orgánů a drah. Pojetí symptomů a projevů v čínské medicíně je mnohem širší než v západní medicíně.

Dotazováním se zaměřuji na odhalení převládajícího disharmonického obrazu, a to za použití libovolné metody identifikace, například podle vnitřních orgánů, podle drah, podle čtyř vrstev atd. Dále v rozhovoru mezi terapeutem a klientem zjistím, jak vznikly projevující se problémy a získám informace o životních a pracovních podmínkách klienta a jeho citovém (psychickém), fyzickém (tělesném) a rodinném (duchovním) prostředí. Smyslem zkoumání těchto aspektů klientova života je najít nakonec příčinu nebo příčiny nemoci. Nalezení příčin nemoci je důležité pro to, aby se klient a terapeut mohli ve vzájemné spolupráci pokusit takové příčiny odstranit nebo minimalizovat. Jedná se o komplexní nazírání na Váš zdravotní stav jako na souhrn všech složek Vaší bytosti.  

 

Léčebné metody (ošetření): 

 
Na základě přesně stanoveného disharmonického obrazu společně vybereme pro Vás nejvhodnější metodu léčby. Při své praxi používám:  
 
  • fytoterapii - bylinné směsi
  • ovlivňování drah - práce s akupunkturními body
  • masáže TUI-NA
  • baňkování
  • moxa
  • dietetika dle TČM
  • esenciální léčení
  • cvičení čchi-gong a tai-chi
  • NOVĚ:  Masáž Shiatsu - práce s akupunkturními drahami  :-)

 

 Poskytuji léčebně-preventivní péči pro děti i dospělé